Novoměstská kyselka III
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1000
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Kyselka vytéka z pukliny ve skalce v břehu bezejmenného potoka. Výtok dříve býval jednoduše obložený kameny, které tvořily malou studánku, po povodních zde dnes nalezneme jen rezavé bahýnko. Nikde jsem nezahlédl ani bublinky unikajícího CO2. Kyselka je známá od 18.století a byla vždy jen výjimečně využívaná.
Odkazy :

Přidat >>