Loučský pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 870
Způsob jímání : Kopaná jímka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v prameništi bezejmenného potoka ve výrazné kopané jímce. Není udržovaná a pít se nedá. Prvně je zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín. Protože leží daleko od lidských obydlí, byla vždy využívána jen velmi sporadicky. V roce 2008 byla podle údajů v průvodci (Milota, Bartoš) zcela zanesena a zaplavena povrchovou vodou, bez obsahu CO2. Na podzim byla vyčištěna a v lednu 2009 vykazovala zvýšený obsah CO2. Nyní je pramen opět zaplavený, není nikde vidět unikající bubliny, nápadné je jen rezavé zabarvení bažinky.
Odkazy :

Přidat >>