Vřesovice
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Pramen sirné vody nalezneme na severním okraji obce Vřesovice. Kromě hlubinné hlubinné mořské vody s nezbytným obsahem solí, obsahuje též organické látky (zřejmě z hlubinných ropných látek) a rozpuštěné sírany, které umožňují život sirným bakteriím produkujícím H2S. Historie pramene je zajímavá a sahá do roku 1925, kdy pan Vaněk nechal v blízkosti potoka na poli sedláka Hrdličky vyhloubit 30m hluboký vrt s cílem objevit ložisko ropy. Doufal, že jej zde nalezne, protože v bažině u potoka lidé odedávna pozorovali mastné skrvny. Nalezen byl ale pouze vydatný artézský zdroj sirné vody, která se tak z vrtu rozlévala do pole a komplikovala jeho obdělávání. Proto byla voda od vrtu odvedena drenážními trubkami přímo do koryta potoka, které jsou funkční dodnes a lze je nalézt asi 100m po proudu od současného zdroje. Dnešní zdroj byl objeven v roce 2004 při vrtání 20m hluboké studny na soukromé zahradě poblíž silnice. Při navrtání prý voda zpočátku stříkala až 6m vysoko. I dnes je výtok z vrtu silný a přebytečná voda je odváděna korýtkem do potoka. Na výtoku jsou patrné charakteristické povlaky sirných bakterií. Z vrtu je ale voda (díky majiteli) vyvedena trubkou také mimo zahradu k polní cestě, do kameny vyzděné šachty, u které nalezneme též příjemné posezení.