Nové Dvory
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Jde o drobný vývěr sirné vody na jižním okraji obce Nové Dvory u Lipníka nad Bečvou pod svahem lemujícím údolí Bečvy. Má jen nízký obsah H2S (0.2 mg/l) a v malém množství je přítomný též CO2 (230 mg/l) Pramen je vyveden trubkou do jímky obložené kameny.
Odkazy :

Přidat >>