Gallašův pramen
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2200
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Jeden ze čtyř pramenů v lázních Teplice nad Bečvou. Vytéká do kamenné kašny, která je umístěna ve vzdušném zděném altánku s osmi sloupy. Kyselka byla dříve do kašny přivedena ze 143m hlubokého vrtu RII, který byl v lázních nejhlubší. Protože ale zřejmě nezachytil tektonický zlom a měl tak vydatnost pouze 1.5l/s, byla později do kašny přivedena kyselka z vrtu RI, kterým je napájen též Kropáčův pramen a Janáčkův zdroj. Pramen má jméno podle hranického rodáka dr. Josefa Heřmana Agapita Gallaše (1756 - 1840) lékaře, spisovatele, malíře a buditele. Gallaš ve svém domě zřídil nemocnici, vyučoval děti, shromažďoval knihy a materiály ke své literární činnosti. Patřil k osvíceným vzdělancům Moravy, snažil se o povznesení sociální a kulturní úrovně obyvatel. Jeho unikátní sbírka knih Gallašova knihovna je cenným kulturním dědictvím. Zpracoval také šestisvazkové dějiny města Hranice.