Jurikův pramen
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2200
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Jeden ze čtyř pramenů v lázních Teplice nad Bečvou. Je čerpán z vrtu RIII o hloubce 101,8 m a má vydatnost 10 1/s. Je vyveden do bílého prosklenného altánku s podivuhodně zprohýbanou střechou. Kyselka z něj je považována za nejkvalitnější pití, které si můžeme v Teplicích dopřát. Za svůj vznik vděčí hrozbě stavby přehrady, která měla zatopit níže položené části lázní. Pramen je nazván podle legendárního zakladatele města Hranice. Podle legendy ve 2. polovině 12. století poustevník Jurik, mnich benediktinského rajhradského kláštera, přišel do zdejšího krasu a v r. 1169 založil osadu Hranice (locus Granice). Tu pak r. 1251 povýšil moravský markrabě Přemysl na město.