Pramen sv.Václava
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Nejstarší ze čtyř sirných pramenů v lázních Slatinice. Pramen tohoto jména je zmíněn již k roku 1556, samozřejmě ale nejde o stejný zdroj, protože nyní je voda čerpána z vrtu o hloubce 165m. Od roku 2004 vytéká pramen z trubky, která je zabudovaná v cihlové zídce. První zmínky o zdejších pramenech jsou již z roku 1556, k roku 1580 je zmiňuje též proslulý moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenburka ve své knize "Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských zdejší prameny jako léčebné".