Nezdická kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2114
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v levém břehu Nezdického potoka pod obcí Nezdice. Je příjemně bublinkatá a (jak je u tepelských kyselek zvykem) rezavě zabarvená. Kyselka je známá od pradávna. Prvně je zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje Josef Balbín, když uvádí, že : "Podobnými vodami se osvěžují Nezdičtí.". Dříve byl pramen zachycen v dutém kmeni, který byl v minulém století nahrazen betonovou skruží. Skruž je osazena šikmo a voda z pramene jí horem přetéká. Přestože není kyselka zakryta, je obvykle čistá, bez problémů pitelná a výborné chuti. Pokud je na povrchu zakalená, pomůže pročištění odtoku a vytrhání nejbližších trsů trávy. Nachází se u ní informační tabule a jednoduchá dřevěná lavička. V bažinatém břehu po proudu se nacházejí další divoké vývěry, které se prozradí rezavým zabarvením.
Odkazy :

Přidat >>