Pramen sv.Víta
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Jeden ze čtyř sirných pramenů v lázních Slatinice je vyveden do altánku na "kuřích nožkách" v centru obce. Voda je čerpána z vrtu o hloubce 150m. Úprava pramene byly provedena v roce 2004. První zmínky o zdejších pramenech jsou již z roku 1556, k roku 1580 je zmiňuje též proslulý moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenburka ve své knize "Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských zdejší prameny jako léčebné".