Pramen Jana Adama z Lichtenštejna
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Nejnovější ze čtyř pramenů v lázních Slatinice. Byl objeven (resp. navrtán) v roce 2009 a zprovozněn o dva roky později v roce 2011. Voda je čerpána z vrtu o hloubce 392m a vytéká z podivně tvarované sochy, která je umístěná v lázeňském parku naproti budově Morava. Pramen je pojmenován na památku Jana Adama z Lichtenštejna, který žil na přelomu 17. a 18. století a byl významným členem rodu Lichtenštejnů, kterým patřilo zdejší panství. První zmínky o zdejších pramenech jsou již z roku 1556, k roku 1580 je zmiňuje též proslulý moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenburka ve své knize "Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských zdejší prameny jako léčebné".