Pramen sv.Jiří
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Jeden ze čtyř sirných pramenů v lázních Slatinice. Dříve se možná voda dala načerpat ruční pumpou u lázeňské budovy Morava, nyní vytéká z pítka přímo uvnitř lázeňské budovy. První zmínky o zdejších pramenech jsou již z roku 1556, k roku 1580 je zmiňuje též proslulý moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenburka ve své knize "Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských zdejší prameny jako léčebné".