Skalka
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Na neobvykle upravené minikolonádě v minilázních Skalka u Prostějova nalezneme v těsné blízkosti hned 4 prameny : Julinku, Jana, Svatopluka a Cyrila a Metoděje. Vyvěrá z nich neobvyklá alkalicko-sirná voda s poměrně malým množstvím H2S, která též obsahuje hlubinnou mořskou vodu s obsahem solí. Zdrojem organických látek pro sirné bakterie jsou pravděpodobně hlubinné ropné látky. Julinka a Jan jsou přírodní vývěry. Zbylé prameny jsou zachyceny vrty. Některé z nich měly artézský charakter tzn. že voda v podzemí měla takový tlak, že samovolně stříkala na povrch do výše několika metrů. Prameny dříve vyvěraly do mokřadu, kde býval kdysi rybník. K zachycení pramenů a rozviji lázní došlo až ve 20.století zásluhou Viléma Sonevenda z Prostějova. Hlavní lázeňská budova pochází z let 1928-29. S menšími přestávkami fungují lázně až do dnes.