Petrov
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 2
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Sirnatý pramen v Petrově byl hojně používán k lé­čení již v dávné minulosti a záhy u něj byly vybudovány lázně, které se staly brzy pro­slulými. K rozšíření známosti o nich přispěly i odborné spisy. Nejprve roku 1580 je popsal v latinském spisu Tomáš Jordán z Klauznburku, „doktor a lékař zemský v markrabství moravském". Uvádí příklad, že roku 1570 Jan st. ze Žerotína a na Náměšti se po celé dva měsíce léčil v Karlových Varech z těžké nemoci bez kýžené úlevy, ale pak měsíc se léčil v Petrově, kde se stav jeho choroby značně zlepšil. — Na nejstarší (Fabriciově) mapě Moravy z roku 1569 je Petrov označen jako lázně, Luhačovce ještě ne. Lázně prosperovaly ještě v 70.letech 20.století, kdy se využívaly hlavně k ambulantním koupelím. K jejich úpadku došlo v souvislosti se vznikem lázeňského provozu v Hodoníně, takže v roce 1987 byl jejich provoz ukončen. Po roce 1989 se lázně vrátili potomkům majitelů z první republiky, kteří však nechali lázně chátrat a v roce 2001 jej prodali zpět obci. Ta nechala zchátralé budovy zbořit a pozemek se zdrojem prodala investorovi s nadějí na výstavbu nového areálu, k čemuž zatím nedošlo. Do roku 2011 byl pramen zachycen ve studni ze skruží o hloubce 3m, a vodu bylo možné načerpat pumpou. Poté došlo k úpravě pramene, který je nyní vyveden do kamenného pítka a je zastřešen dřevěným altánkem.