Ostrožská Nová Ves
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 8
Způsob jímání : Kohoutek
O kyselce :
Pramen nalezneme v lázních, které se nacházejí 1km SV od Ostrožské Nové Vsi. Od roku 2011 je vyveden do altánku s keramickým pítkem a je do něj čerpána voda z vrtu. Pramen je znám již od roku 1750, kdy vyvěral v bažině, kde byla vykopána studna pro napájení dobytka. Lázně u pramene vznikly až v roce 1903 díky místnímu rodákovi dr. Františku Botkovi, který prokázal léčivý účinek zdejších vod. Největšího rozkvětu dosáhly lázně v roce 1926. Celková modernizace lázní pak proběhla v letech 1995-2002. Sirná voda vzniká ve čtvrtohorních náplavech řeky Moravy díky rašelinám, které poskytují organické látky pro život desulfurikačním bakteriím. Voda vzniká v nevelkých hloubkách a mísí se s prostými vodami. S tím je spojená i značná proměnlivost chemismu zdrojů. Čtyři studny o hloubce 2-5m, kterými se voda jímala do roku 1990 tak byly nahrazeny dvěma vrty o hloubce 42 a 50m, které zajišťují stálou přítomnost H2S.