Slanice
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Na rozdíl od pramene Slanica v nedalekých Napajedlech, neobsahuje tato kyselka (v rozporu se svým názvem) sůl, ale pouze sirovodík a proto není tak chuťově odporná. Jde o dva prameny v těsné blízkosti, jeden volně vytéká trubkou z betonové jímky, druhý je zachycen v betové skruži, která je opatřena pumpou.
Odkazy :

Přidat >>