Chropyňský pramen
Typ : Solná
Způsob jímání : Výtoková trubka
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Pramen vytéká nedaleko Chropyně ze starého vrtu, který má hloubku 700m. Snad i proto z něho nevytéká uhličitá kyselka (jako z blízkých vrtů Hanácké kyselky), ale původně mořská voda s vysokým obsahem solí. Teplota vody je přes 20C. Vrt s nepoetickým názvem Procházka pochází z roku 1941. V jeho blízkosti byl ještě o dva roky dříve proveden vrt Ječmínek, který jako první ve zdejší lokalitě objevil minerální vodu. Ten již je dnes ale nefunkční. V roce 1948 byla voda z vrtů prohlášena za léčivou a v jejich blízkosti byly vybudovány malé ambulantní lázně. Ječmínek obsahoval větší množství dusičnanů, a tak se používal pouze ke koupelím, Procházka sloužil k pitným kůrám a inhalacím. Lázně fungovaly až do roku 1997, kdy byly zcela zničeny povodní. K jejich obnově již nedošlo. Pouze vrt Procházka byl upraven tak, aby umožňoval odběr minerální vody, která je využívána především místními obyvateli.