Zahrádecká kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2107
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Vynikající a nádherná kyselka se nachází v opuštěném údolí Nezdického potoka v blízkosti obce Zahrádka. Vydatně bublá v prastarém dutém kmeni a bubliny unikají i v jejím blízkém okolí. Jímání i odtoková strouha jsou pokryty silnými nánosy rezavě zabarvených železitých usazenin. V bažinkách nad pramenem pak můžeme nalézt divoké vývěry, které se prozradí charakteristickým rezavým zabarvením. Kyselka je prvně zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín. O její existenci nás informují též mnohé německé vlastivědné knihy. Koncem 20.století byla kyselka jen sporadicky využívána místními obyvateli a neudržovaný vývěr byl ukryt v bujném bažinatém porostu. Ke změně došlo až po roce 1989, kdy se do obce Zahrádka vrátil místní rodák Rudi Koschak, který byl nucen prožít většinu svého života v Německu. V obci zakoupil a zrekonstruoval zemědělskou usedlost, kde žil až do své smrti. A hlavně díky jeho iniciativě a finančnímu přispění byl v roce 1999 obnoven i pramen kyselky. Během studenstkého workcampu, za podpory premonstrátů z tepelského kláštera, byl pramen zastřešen osmibokým dřevěným altánem s lavičkami a proběhla též úprava okolí pramene. Slavnostní otevření pramene připomíná nápis na altánku : "Anno domini XVII Sept 2000". V nezměněné podobě pramen nalezneme i dnes. Na altánku bývají zavěšené keramické hrnky, ze kterých můžeme nerušeně popíjet vynikající kyselku a zaposlouchat se do jejího bublání nebo do lesního ticha opuštěného údolí.
Odkazy :

Přidat >>