Lukovská kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2300
Způsob jímání : Kohoutek
O kyselce :
Kyselku nalezneme v Lukové u Přerova. Jedná se o jeden ze zdrojů, ze kterého je vyráběna Hanácká kyselka a má i podobné vlastnosti. Kyselka byla v této lokalitě nalezena v 70.letech 20.století při hloubení průzkumného vrtu na podzemní vodu. K jeho využití došlo až v roce 1997, kdy byla v Brodku u Přerova postavena plnírna vody pro Hanáckou kyselku. Nově zde byl proveden i druhý vrt. Hloubka vrtů je 253 a 264m a voda je z nich do plnírny přiváděna potrubím. U starého vrtu bylo pro veřejnost vybudováno odběrné místo, kde kyselka vytéká z kohoutku do pítka. Funkční je jen přes den a v období bez mrazu.
Odkazy :

Přidat >>