Ochozská kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2200
Způsob jímání : Betonová skruž
O kyselce :
Kyselka vyvěrá o obce Ochoz v jižní části Zábřežské vrchoviny v údolí potoka Pilavka. Za její existenci vděčíme tzv. rovenskému zlomovému pásmu, které se táhne od Rovenska pod Troskami přes celé východní Čechy až ke Konici. Jeho puklinami vystupuje hlubinný CO2. Kyselka má jen malou mineralizaci v důsledku chudého minerálního složení matečných hornin, takže u ní nenajdeme ani rezavé povlaky obvyklé u jiných kyselek. Historie kyselky sahá do roku 1900, kdy zde prý tři studenti při letním pobytu objevily tři prameny chutné železité kyselky. Kyselka získala rychle oblibu místních i vzálenějších obyvatel, takže v roce 1925 u jednoho z pramenů vznikly na popud doktora Josef Špaček inicioval lázně. Ty však jen živořily a brzy zanikly. Spolu s nimi zanikl i jeden pramen, který byl zachycen ve studni, a který lázně původně využívaly. Druhý pramen se nacházel v prostorách bývalého letního tábora, a zanikl v 80.letech při neuvážené stavbě opěrné zdi. Kousek po proudu stále vyvěral třetí pramen, který byl však značně poničen při povodních v roce 1997 a 2002. Místo pak zůstávalo dlouho pusté, ale pramen stále existoval, i když vyvěral přímo do potoka a pít se nedal. K jeho obnově došlo díky místním obyvatelům a lesníkům v roce 2012. Pramen byl zachycen ve studni ze skruží, která byla opatřena pumpou. Upraveno bylo i okolí kyselky a poblíž byl vybudován též altán s posezením.