Zátorská kyselka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1200
Způsob jímání : Kohoutek
O kyselce :
První zmínka o přirozeném, železitými okry doprovázeném prameni, pochází již z roku 1771. Z 19.století je doložená upravená jímka s přístřeškem a lavičkami. Tehdy se voda používala nejen k pití, ale i ke koupelím. Od roku 1891 se kyselka čerpala pumpou, v roce 1931 získal pramen v podstatě již dnešní podobu zděného altánu. Ten postupně chátral až do roku 1996, kdy jej silně poničily povodně. Zdroj minerální vody byl kontaminován vodou z potoka a začal vykazovat bakteriologickou závadnost a chemickou nestabilitu. V roce 1999 byla díky obci provedena obnova kyselky. Byl vyhlouben nový, 15m hluboký, vrt, byla provedena rekonstrukce jímacího objektu a odvedení povrchových vod. Od roku 2003 se zdroj stabilizoval a poskytuje kvalitní minerální vodu. Altán je na noc uzamykán mříží. Je uváděna otvírací doba v létě do 21.00 a v zimě do 18.00, ve všední dny od 6.00 a o víkendech od 7.00.