Pramen Karel
Typ : Sirnatá
Obsah H2S : 0
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen Karel nalezneme v parku lázní Velké Losiny, kde je nad ním postaven dřevěný pavilon. Jde o studený přírodní vývěr sirné vody, jehož teplota je 11C. Jedny z našich nejstarších lázní jsou ale jinak známé především díky termálním sirným pramenům. První zmínky o lázních existují již k roku 1580. Jejich rozvoj je spojen s významným moravským rodem Žerotínů, kterým patřily až do roku 1802. Dalšími majiteli pak byly Lichtensteinové. Do roku 1980 byly zdrojem termální vody prameny Eliška a Marie. Od roku 1980 je jediným zdrojem pro celé lázně 1000m hluboký vrt Žerotín. Neobjasněnou záhadou zdejší vody je přítomnost sirovodíku, protože metamorfované horniny (ortoruly, svory, fylity, kvarcity a amfibolity), které tvoří podloží, neobsahují organickou hmotu, která je nutná pro výživu sirných bakterií. Organická hmota tedy nejspíš pochází z povrchových zdrojů, kdy se srážková voda při vsakování v lesích Keprnické hornatiny obohacuje o látky vznikající rozkladem odumřelé biomasy.