Jordán
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2100
Způsob jímání : Jiné
O kyselce :
Kyselka je zachycena ve 22m hlubokém vrtu z roku 1957. Vrt byl vyhlouben pro potřeby místního JZD, kyselku ale v tomto místě nikdo neočekával. Na vrtu je osazena funkční pumpa, pomocí které lze kyselku načerpat. Podle informací z roku 2015 se o vrt stará (pravděpodobně) obec, která nedávno provedla opravu pumpy a kyselka se zdá jako pitná. Z dřívějších let pochází rozbor vody, který uvádí mineralizaci 2500 mg/l s převahou hydrogenuhličitých iontů a iontů Ca a Mg, uváděna je též přítomnost železa. Obsah CO2 byl 2100. Kdysi se poblíž nacházel ještě jeden pramen (70m severním směrem), který byl zachycen v keramické skruži, ten dnes již ale neexistuje.
Odkazy :

Přidat >>