Reitenbergerův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1680
Způsob jímání : Kameninová trubka
O kyselce :
Kyselka je známá již od středověku a lidé je využívají od nepaměti. Kdysi snad poblíž stával mlýn a kyselka vyvěrala na louce v dutém kmeni. Bohuslav Balbín uvádí kyselku v soupisu pramenů z konce 17.století jako pramen na Stěnské louce. Místo louky je zde dnes jen rozsáhlá bažinka s množstvím hovad a změnil se i název pramene. V roce 1931, kdy okrašlovací spolek v Úterý zastřešil kyselku osmibokým dřevěným altánem, byl pramen pojmenován na počest opata tepelského kláštera Karla Reitenberga (1779-1860), nejvýznamějšího rodáka z Úterý, který je považován za hlavního zakladatele Mariánských Lázní, kde má i sochu. Několikrát rekonstruovaný altán zakrývá kyselku dodnes a je proveden v neobvyklé bíle barvě (oproti novějším altánům, které mají kyselkovou barvu). Pramen je zachycen ve 2.5m hluboké kameninové skruži odkud vytéká trubkou. Pokud odkryjeme prkna, která skruž zakrývají, můžeme se kochat vystupujícími bublinkami.
Odkazy :

Přidat >>