Moravická kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1000
Způsob jímání : Studna
O kyselce :
Kyselka svým charakterem odpovídá nízkojesenickým kyselkám. První zmínku o kyselce najdeme již k roku 1689. Z roku 1973 pak pochází chemická analýza, která udává celkovou mineralizaci 1030 mg/l s převahou uhličitanových a vápenatých iontů. Obsaženy jsou též železité ionty, které v místě výtoku vytváří rezavé povlaky. V minulosti byly sice činěny pokusy o stáčení do lahví, vydatnost zdroje je ale malá a stáčírna nebyla rentabilní. Dnes je možné kyselku načerpat pumpou ze 2m hluboké studny v obci Dolní Moravice nedaleko kostela. Místo je zastřešeno dřevěným altánkem, který byl zrekonstruován po roce 2000. Do studny je kyselka svedena z pramene, který se nachází kdesi v nivě pravostranného přítoku (Moravický potok) Moravice.