Těšíkovská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2600
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v řídce osídlené krajině Nízkého Jeseníku, v hlubokém údolí potoka pod obcí Horní Loděnice. Po úpravě v roce 2004 je oblíbená a hojně navštěvovaná. První zmínka o kyselce je již z roku 1669. V té době vyvěrala ve 3 přirozených studánkách. Byla doporučována (zřejmě z důvodu rezavého zabarvení výtoku) pro léčbu chudokrevných dětí. V 2.polovině 19.století se kyselka stala oblíbeným výletním místem a jeden z pramenů byl zastřešen dřevěným altánkem, který nechal vybudovat tehdejší majitel panství, kníže Lichtenstein. Obyvatelé z okolních vesnic si tehdy dokonce přilepšovali tím, že kyselku dováželi koňskými povozy do Šternberka a Bruntálu. V roce 1930 se pustil do podnikání Dr. Albín Nasswettr. V blízkosti pramenů vybudoval obytný a ubytovací dům s hostincem, v roce 1935 pak nechal vyhloubit vrt, u kterého vybudoval plnírnu. Po válce a odsunu německého obyvatelstva však podnikání skončilo a okolí kyselky podlehlo postupné devastaci. Plnírna zcela zanikla a zmizely i dva přírodní prameny. Ostatní budovy byly později přeměněny na rekreační středisko. V restitucích po roce 1989 získali majetek potomci Dr.Nasswettra, od kterých ho vykoupilo město Šternberk. To provedlo v roce 2004 (za spolufinancování EU) celkovou rekonstrukci prameniště. Chátrající dřevěný přístřešek, ve kterém kyselka v té době vyvěrala, byl odstraněn a upraven do dnešní podoby. Kyselka v současné době vytéká ze 63m hlubokého vrtu a má velmi vysoký obsah CO2 (2600), vývěry CO2 je možné pozorovat též v korytu blízkého potoka. Výtok je rezavě zabarven výraznými železitými nánosy.