Velký Osek
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2300
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Kyselka vytéká do kamenné vázy v pěkném mřížovaném altánku na klidném náměstíčku ve Velkém Oseku. Dříve se jí říkalo Obecní, nyní žádné jméno nemá. Kyselka byla objevena v roce 1935, kdy zde byla vyhloubena tzv. Čvančarova artéská studna, která v hloubce 49.5m narazila na přítok kyselky. Ještě v tom samém roce byl přímo na náměstí proveden firmou Artesia nový vrt, který byl určen pro čerpání kyselky. Cenomanské pískovce s kyselkou byly navrtány v hloubce 38.2 - 56.6m, vrt pak byl ukončen v hloubce 60m, když narazil na vrstu jílovitých břidlic. V důsledku zhoršení stavu výtoku byl v 80.letech 20.století proveden v blízkosti starého vrtu vrt nový, ze kterého je kyselka čerpána dodnes. Současná podoba pramene pochází z let 1995-1996. Chutí se kyselka značně podobá "Poděbradkám", možná obsahuje poněkud více CO2, takže je poněkud pitelnější.
Odkazy :

Přidat >>