Sadka
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1600
Způsob jímání : Kohoutek
O kyselce :
Kyselka je čerpána z vrtu o hloubce 80.5m, který byl proveden v roce 1934. Krátce poté byla kyselka prodávána na trhu jako přírodní radioaktivní kyselka, i když ve skutečnosti radioaktivní není. V roce 2012 byl provoz pítka přerušen z formálně právních důvodů. Vrt přestal být přírodně léčivým zdrojem a bylo zrušeno povolení na čerpání podle lázeňského zákona. Až v roce 2015 bylo vydáno povolení na čerpání podle zákona vodního. O obnovení provozu pítka od dubna 2015 se zasloužila Hana Slaninová, majitelka společnosti BUILDING SP, s.r.o. Od té doby lze kyselku nabrat denně v období 8:30-9:30 a 15:00-16:00. Provoz pítka zajišťuje město Sadská, které též 3x ročně provádí mikrobiologickou analýzu vody. O případných výlukách v provozu (mrazy, technické příčiny ap.) informuje na stránkách města.
Odkazy :

Přidat >>