Luková
Typ : Solná
Způsob jímání : Výtoková trubka
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Patří do skupiny 3 podobných kyselek (Chudeřice, Mlékosrby) v oblasti severovýchodně od Chlumce na Cidlinou. Kyselky byly objeveny při vrtných pracech, které zde byly prováděny v letech 1972-1974, za účelem nalezení vhodného podzemního zásobníku na uskladnění zemního plynu. Místo toho ale narazili v hloubce přes 400m na bývalé moře, které bylo kdysi uvězněno v cenomanských pískovcích (kyselky u Poděbrad, které mají stejný původ, se čerpají jen z hloubek kolem 100m). Z větších hloubek je voda podél hlubinných zlomů sycena CO2 a má takový tlak, že vrtama vytéká až na povrch. Většina vrtů byla v pozdějších letech zlikvidována, v současné době jsou funkční jen 3 z nich. Kyselka u Lukové se nachází u železniční trati v lučinatém údolí řeky Cidliny a vytéká z vodovodní trubky, která vystupuje ze zatopené zděné šachty vrtného díla. Po otočení kouhoutkem začne vytékat kyselka, která má z důvodu vysoké mineralizace, neobvyklou slanou příchuť (není divu, protože jde o bývalou mořskou vodu). Vysoký je hlavně obsah Na, naopak není obsaženo téměř žádné železo. Kyselka je ze zdejších kyselek nejméně pitelná. Má výrazný sirný zápach a je výrazně slaná. K delšímu skladování se nehodí, protože už po pár hodinách dojde v lahvi k vysrážení solí, zakalení vody a kyselka je pak prakticky již nepitelná.
Odkazy :

Přidat >>