Mlékosrby
Typ : Solná
Způsob jímání : Výtoková trubka
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Patří do skupiny 3 podobných kyselek (Chudeřice, Luková) v oblasti severovýchodně od Chlumce na Cidlinou. Kyselky byly objeveny při vrtných pracech, které zde byly prováděny v letech 1972-1974, za účelem nalezení vhodného podzemního zásobníku na uskladnění zemního plynu. Místo toho ale narazili v hloubce přes 400m na bývalé moře, které bylo kdysi uvězněno v cenomanských pískovcích (kyselky u Poděbrad, které mají stejný původ, se čerpají jen z hloubek kolem 100m). Z větších hloubek je voda podél hlubinných zlomů sycena CO2 a má takový tlak, že vrtama vytéká až na povrch. Většina vrtů byla v pozdějších letech zlikvidována, v současné době jsou funkční jen 3 z nich. Kyselka u Mlékosrb se nachází v klidném, lučinatém údolí řeky Cidliny a vytéká z modře nabarvené trubky, která vystupuje ze zatopené zděné šachty vrtného díla. Podle dřevěného stupátka umístěného v bažince se zdá, že je aspoň občas navštěvovaná. Po otočení kouhoutkem začne vytékat vysoce mineralizovaná kyselka, která má neobvyklou slanou příchuť (není divu, protože jde o bývalou mořskou vodu). Vysoký je hlavně obsah Na, naopak není obsaženo téměř žádné Fe. Kyselka je méně pitelná než Chudeřícká, je slanější a poněkud sirně zapáchá. K delšímu skladování se nehodí, protože už po pár hodinách dojde v lahvi k vysrážení solí, zakalení vody a kyselka je pak prakticky již nepitelná.
Odkazy :

Přidat >>