Svatojosefský pramen (Kerka)
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 1300
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen byl vyvrtán v roce 1934 v souvislosti s realizací projektu majitele zdejších pozemků barona Josefe Hyrosse, který se zde rozhodl vybudovat "lesní městečko", což se mu plně zdařilo. Vrt byl původně hluboký 74m, na kyselku narazil v hloubce 71m. V roce 1985 byl pramen kvůli vyšší vydatnosti převrtán do hloubky 81m a vývěr byl upraven do dnešní podoby. Další úpravy byly prováděny po roce 1993, kdy byl vývěr zastřešen dřevěným altánkem. Asi 1km jižněji byl v roce 1934 proveden druhý vrt, pojmenovaný Štědrovečení. Ten zachytil kyselku již v hloubce 67.5m a ukončen byl v 71m. Dnes se vrt již nevyužívá. Kyselka má obdobné složení jako ostatní "Poděbradky", neboť pochází i ze stejného zdroje, kterým je pozůstatek dávného moře uvězněného v cenomanských pískovcích. Protože se nachází na západním okraji zdroje, má nižší jak obsah CO2, tak i mineralizaci. To ovšem není na škodu, protože nechutná tak slaně a je tedy poněkud pitelnější.
Odkazy :

Přidat >>