Chudeřice
Typ : Solná
Způsob jímání : Výtoková trubka
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Patří do skupiny 3 podobných kyselek (Mlékosrby, Luková) v oblasti severovýchodně od Chlumce na Cidlinou. Kyselky byly objeveny při vrtných pracech, které zde byly prováděny v letech 1972-1974, za účelem nalezení vhodného podzemního zásobníku na uskladnění zemního plynu. Místo toho ale narazili v hloubce přes 400m na bývalé moře, které bylo kdysi uvězněno v cenomanských pískovcích (kyselky u Poděbrad, které mají stejný původ, se čerpají jen z hloubek kolem 100m). Z větších hloubek je voda podél hlubinných zlomů sycena CO2 a má takový tlak, že vrtama vytéká až na povrch. Většina vrtů byla v pozdějších letech zlikvidována, v současné době jsou funkční jen 3 z nich. Vrt v Chudeřicích byl proveden v roce 1974 a již v roce 1978 byl zásluhou obce upraven pro odběr kyselky. Současný zděný altánek je z pozdější doby. Zdejší kyselka nemá takový tlak, aby vytékala až na povrch, proto je jí nutné z hloubky cca 8m (kam umí vystoupit) čerpat čerpadlem. K tomu slouží červené tlačítku umístěné na sloupku. Po jeho zmáčknutí se musí chvíli počkat, než kyselka vytryskne mohutným proudem. Kyselka má vysokou mineralizaci, a (protože jde o bývalou mořskou vodu) neobvyklou slanou příchuť. Vysoký je hlavně obsah Na a Cl, naopak neobsahuje téměř žádné Fe. Ze 3 zdejších kyselek je tato nejpitelnější, je téměř bez zápachu a je nejméně slaná. K delšímu skladování se nehodí, protože už po pár hodinách dojde v lahvi k vysrážení solí, zakalení vody a kyselka je pak prakticky již nepitelná.
Odkazy :

Přidat >>