Koňská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2200
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Výborná železitá kyselka vyvěrá v údolíčku nad obcí Chotěnov. Její historie je velmi dlouhá. Prvně se o ní dozvídáme z pověsti z období 30.leté války, kdy měl v jejím blízkosti zapadnout do bahna koňský povoz, podle jiných podání pak dokonce celý jízdní oddíl. Stejná pověst se však váže i k Vlčímu prameni u Velké Hleďsebe, tak dnes již těžko říct, co je na tom pravdy. A příhoda s koňským povozem měla dát kyselce i jméno. Původ jména je ale možné jiný. Kdysi byly v údolíčku nad Chotěnovem zachyceny 3 prameny. Z nich byl pro lidi pitelný jen nejvýše položený pramen. Druhé dva byly dobré leda tak pro zvířata, rozuměj pro koně, a tedy se jim říkalo "koňské". Časem pak došlo k přenesení jména "koňský" na bezejmennou horní kyselku. Další zmínka o kyselce pochází z roku 1790, kdy (na rozdíl od dneška) pramenila uprostřed luk. Pramen byl využíván ještě krátce po 2.světové válce. Po výměně obyvatelstva však upadl v zapomnění, prakticky se propadl do bahna a jeho okolí zarostlo lesem. Počátkem 90.letech už po kyselce nebylo ani stopy a nikdo již ani nevěděl, jak dříve vypadala a kde ji hledat. V roce 1996 jí ale dobrovolní nadšenci doslova vykopali z bahna a při kopání překvapivě objevili i původní dutý kmen, ve kterém byla zachycena. Po vyčištění okolí byla nad kyselkou vybudována ochranná stříška a přes bažinku byla vystavěna dřevená lávka. Dne 5.2.1996 byla kyselka vyhlášena přírodní památkou. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce stříšky, která pak ale byla později (kolem roku 2010) z neznámých příčin odstraněna. V roce 2015 kyselka ještě "vzorně" vyvěrala v dutém kmeni, ale z důvodu jeho přirozeného posunutí se vývěr dostal mimo dutinu, takže o rok později již byl kmen "poloprázdný" a kyselka značně znečištěná a nepitelná. Koncem roku 2016 bylo jímání opraveno. Kmen byl posunut tak, aby zachytil hlavní pramen a je také usazen podstatně níže než býval. Zbývá ještě zmínit osud dvou níže položených pramenů. Ty dnes nejsou nijak zachyceny a divoce vyvěrají do rozsáhlé bažiny, ve které by se snad mohl i koňský povoz utopit.