Eliščin pramen
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen je pojmenován po manželce knížete Filipa Arnošta Hohenlohe Elišce (Cheriklee). Kníže se po objevení kyselky zasloužil o přetvoření Poděbrad v lázeňské město. Pramen dříve tryskal do měděné vázy, která byla opatřená skleňenou kopulí. Váza je umístěná na žulovém osmistěnu, který je zastřešen baldachýnovou stříškou vynesenou na kovaných zdobných sloupcích. Altánek je krásná kovářská práce z počátku dvacátého století. Pramen byl pak dlouho nečinný a k jeho obnově došlo až v roce 2013. Kyselka nyní již netryská do kopule, ale vytéká z kohoutku umístěného v patě altánku. Kašna je napájena ze 109,7m hlubokého vrtu, který byl nově proveden v roce 2011 a kromě nepoetického pojmenování BJ23 je označován jako Eliščin. Pramen je v provozu do dubna do konce října.