Bočkův pramen
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen je pojmenován po MUDr.Bočkovi(Boučkovi), který vzápětí po objevení poděbradských kyselek nechal provést jejich chemickou analýzu a jako první pochopil, že velký obsah kysličníku uhličitého bude mít příznivé účinky na léčení některých nemocí. Začal rozvíjet myšlenu založení lázní, kterou se mu podařilo s podporou knížete Hohenlohe zrealizovat. Lázně byly slavnostně otevřeny a vysvěceny dne 5.6.1908 a od té doby fungují do dnes. Pramen není příliš zdobný, vytéká z kohoutku do umyvadla v Libenského kolonádě a je v provozu do dubna do konce října. Je do něj zavedena kyselka z rezervoáru minerální vody, který je plněn z vrtů BJ10, BJ11 a BJ12.