Pramen Hohenlohe (Zámecký)
Typ : Uhličitá
Obsah CO2 : 0
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen je pojmenován na počest majitele Poděbradského zámku knížete Filipa Arnošta Hohenlohe, který roku 1905 nechal provést na 2.nádvoří vrt, který v hloubce 96.7 narazil na kyselku. Další vrt pak byl proveden v zámeckém příkopu v místě dnešního pramene. Kníže pak Poděbrady přetvořil na věhlasné lázeňské město. Pramen je hezky proveden, vytéká ze 3 kohoutků do 3 kašniček umístěných v různé výšce. Kyselka je do něj přiváděna z rezervoáru minerální vody, který je plněn z vrtů BJ10, BJ11 a BJ12.