Lesní pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2630
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen byl znám již v roce 1683 pod názvem Schneidsaeuerling. Roku 1827 byl zachycen a v roce 1830 byl zastřešen dřevěným pavilónem. Roku 1834 byla zasklena severní a východní strana pavilonu. V roce 1840 nechal opat Melchior Mahr zbourat stávající pavilon a nahradil ho krásným kruhovým templem se 16 sloupy korintského typu. Dnešní klasicistní podobu získal pavilon v roce 1869 díky staviteli Fridrichu Zicklerovi. Na počátku druhé poloviny 20. století byla stavba při rekonstrukci zasklena. Název Lesní pramen získal kolem roku 1828. Pramen je uzavřen v obdodí říjen-duben, jinak je otevřen v časech 6.30-12.00 a 16.00-18.00. Původní vývěr, který nalezneme o něco níže v pravém břehu potoka pod toaletami, je přístupný celoročně.