Křížový pramen
Typ : Solná
Způsob jímání : Kašna
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Křížový pramen patří k nejstarším a nejdéle využívaným pramenům na území města. Pavilon Křížového pramene je zobrazen ve znaku, který byl městu udělen privilegiem císaře 1. června 1866. Pramen je silně mineralizovaný a díky přítomnosti síranů má projímavý účinek. Vodu lze charakterizovat jako sírano-hydrouhličitano-sodnou železnatou kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité. Dříve se označovala jako Glauberská nebo salinická kyselka. Příčinou slané chuti je vyšší obsah sodíku. Dnes je voda čerpána z vrtů, které byly provedeny v letech 1955–56. První zmínky o solném prameni byly zaznamenány v první polovině 18. století, anály tepelského kláštera se o pramenu zmínily už v roce 1710. Voda z pramene se již od jeho nálezu používala jak ke koupelím, tak i k pití. V roce 1779 byl prostor, kde se dnes nachází pustinou. Zdejší lékárník Damián Schultz provedl úpravy v roce 1749 včetně postavení vysokého kříže sloužícího k orientaci. Na jeho místě v roce 1790 byla postavena kaplička se zvonkem, která byla v roce 1808 vysvěcena a sloužila k nedělním bohoslužbám. Nakonec byla v roce 1820 stržena a nahrazena větší kaplí. V letech 1818–1826 byla postavena sloupová hala. Velmi impozantní pavilón se 72 sloupy, který zde byl postaven, nechal zkonstruovat místní stavitel Antonín Thurner. Empírová stavba z roku 1818, byla citlivě přestavěna v letech 1911–12 a 1980–92. Kopule a zlatý dvojitý kříž jsou jasnou viditelnou dominantou celé stavby. Původní budova pavilónu vydržela až do roku 1912, poté se začalo s rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. Nová stavba je kopií té staré, přidalo se jen pár secesních prvků. Na nádvoří sloupové haly je bronzová busta dr. Jana Josefa Nehra z roku 1857 – vytvořená Emanuelem Maxem. Do pavilonu je vyveden též Rudolfův a Karolinin pramen. Na tento pavilon navazuje slavná a turisty hojně navštěvovaná novobarokní kolonáda, vybudovaná v letech 1888-89. Je ukázkou typické lázeňské architektury. V roce 1951 byla kolonáda pojmenována po ruském spisovateli Maximu Gorkém. Podél celé stavby vede dlouhá promenáda od Křížového pramene až k pavilonu Karolinina pramene. V prostranství promenády bylo také několik hudebních pavilónů, ale ty se do dnešní doby nezachovaly, protože byly v 19. století strženy. Dnes orchestry hrají na hudebním podiu na hlavní kolonádě, která je zdobená kresbami Josefa Vyleťala. Další významnou součástí celého promenádního areálu je „zpívající fontána“ dokončená v roce 1986. Dodnes je to jednou z největších atrakcí celého města. Pramen je přístupný celoročně, ale jen v čase 6-18 hodin.