Karolinin pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2600
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen byl objeven roku 1809. Původně se nazýval Nový. Roku 1817 byl přejmenován na Karolinin na počest manželky císaře Františka I., císařovny Karoliny Augusty. Dříve se voda pila přímo u vývěru. Po rekonstrukcích potrubí byl tento pramen vyveden až na kolonádu Rudolfova pramene – dnešní kolonáda Karolinina a Rudolfova pramene. Několik let po objevení, roku 1811 byl kruhový pavilon zastřešen kopulí a osmi korintskými sloupy. Nejčastěji jako autor uváděn Josef Esch. Novou podobu získala kolonáda v roce 1823. V roce 1870 sem byl z Úšovic přiveden potrubím Ferdinandův pramen. K další rekonstrukci došlo v roce 1872, kdy kolonáda získala podobu se dvěmi křídly se 24 sloupy. V letech 1888-89 prošla kolonáda rekonstrukcí stavitelem Johannem Königem podle návrhu vídeňských architektů Miksche a Niedzielského. Novobarokní litinová konstrukce byla tehdy vyrobena v blanenských strojírnách. Když byl na kolonádu přiveden v roce 1912 Rudolfův pramen, byl Karolinin pramen na nějakou dobu zrušen a byl jímán v protějších lázeňských budovách pouze ke koupelím. Obnoven byl na své kolonádě až ing. dr. Benno Winterem v letech 1929–30. Během další rekonstrukce probíhající od roku 1975 byla postavena totožná kolonáda, ale o 20 metrů blíže k hlavní kolonádě Maxima Gorkého. Po nějaké době byla původní kolonáda zbořena. Po rozsáhlé rekonstrukci kolonády i celé promenády mezi Křížovým a Karolininým pramenem se slavnostní otevření konalo v roce 1981. Kolonáda ve své dnešní podobě byla otevřena v roce 1992 a k dispozici jsou zde dva prameny - Karolinin a Rudolfův. V období říjen-duben jsou prameny uzavřeny. Karolinin pramen kromě toho vytéká též v kolonádě Křížového pramene, kde je volně přístupný po celý rok, ale jen v čase 6-18 hodin.