Ambrožovy prameny
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2420
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Prameny tvoří tři vývěry železité kyselky podobného složení. První zmínka je z roku 1760. Pramen byl zachycen roku 1807. Roku 1812 byl překryt dřevěným pavilónkem empírového slohu. V roce 1826 tu byl postaven novogotický zdobený dřevěný pavilón, který sloužil až do roku 1925. Poté tu byla zbudována dnešní úprava místa se třemi vývěry pramene v prohlubni parku vedle Centrálních lázní. Ambrožův pramen byl pojmenován podle opata tepelského kláštera z 18. století – Jeronýma Ambrože, který usiloval o zpřístupnění těchto zdrojů nemocným lidem. Dříve se mu také říkalo pramen Lásky. Každý pramen má své určení. První pramen je pro svobodné, druhý pramen pro vdané a ženaté a třetí pramen pro rozvedené. Je tedy potřeba pít ze správného pramene. Pramen je uzavřen v období říjen-duben.