Dřevohryzská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1720
Způsob jímání : Dřevěný soudek
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v tichém lučinatém údolí Telecího potoka v blízkosti zaniklé obce Dřevohryzy. Někdy je též nazývána Dobrá voda podle nedaleké existující obce. Kyselka je prvně zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín. Kyselka byla v minulosti hojně využívána obyvateli obce Dřevohryzy, zvláště pak při polních pracích v letním období. Po zániku obce po 2.světové válce již nebyl pramen udržován. Při melioracích prováděných v 60.letech byl zachycena do betonové skruže, která se pomalu propadala do bažiny a kyselka přestala být pitelná. V roce 2012 byla provedena celková úprava kyselky a jejího okolí. Slavnostní otevření s hojnou účastí pak proběhlo 17.9.2012. Kyselka je nyní zachycena do dřevěného segmentového soudku a je zastřešena dřevěným altánkem v tradiční kyselkové barvě. Upravena byla i přístupová cesta a přes část rozlehlé bažinky a podmáčené louky, která altánek obklopuje, vede dřevěná lávka. Přes veškerou snahu se však kyselka bohužel zdá "mrtvá". Neteče, nebublá, voda bývá zakalená a pokrytá železitou krustou, obvykle bahnitě zapáchá, k napití vůbec neláká. Nepomohlo ani kyselku vybrat. Sice se pak aspoň sem tam objevila nějaká bublina, ale jímka se doplňuje jen neochotně a kvalita vody se nijak nezlepšila.
Odkazy :

Přidat >>