Rudolfův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2444
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Kyselka vyvěrá v pavilonu v lázeňském parku. Je též vyvedena do kašny na hlavní lázeňské kolonádě. Pramen se původně nazýval Luční, protože vyvěral na loukách. Následně svůj název získal podle korunního prince Rudolfa, následníka trůnu Františka Josefa I. Rudolfův pramen původně vytékal na pastvině jako luční kyselka. Tepelský klášter tyto louky chtěl odkoupit od úšovického sedláka, který prameny nevyužíval. První rozsáhlejší úpravy byly prováděny v roce 1820. Až v letech 1865 se podařilo získat draze koupený pozemek v sousedství a vrtem pramen stáhnout. V roce 1902 byl pramen nově zachycený a následně se postavil pavilón. Od roku 1912 je také veden potrubím na kolonádu. V roce 1985 byl vybudován betonový základ a na něj postavena železná konstrukce, která podpírá ozdobné části kolonády. V současné době je pramen též stáčen do lahví pod názevem Rudolfův pramen. Ve svém pavilonu je pramen přístupný od května do září v čase 6.30-17.00, v kolonádě Křížového pramene pak celoročně v čase 6.00-18.00.