Pramen Štěpánka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1200
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Karlovarský pramen č.14. Pramen se nachází v dřevěném pavilonu v parku před parkhotelem Richmond. Tento pramen byl znovu zachycen v roce 1993, protože původní zdroj z roku 1884 zanikl. Teplota pramene je pouze 9-13°C a průtok 2.5 l/min. Z Karlovarských pramenů má největší obsah CO2 (1200 mg/l). Pramen nebývá předepisován k pitným kůrám. V zimě není v provozu.