Pramen Svobody
Typ : Termální
Způsob jímání : Kašna
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Karlovarský pramen č.11, byl objeven při výstavbě Lázní III. Z míst pod budovou byl vyveden do dřevěného altánku ve směru k Mlýnské kolonádě. Teplota pramene je 59°C a průtok 5 l/min. Voda z pramene má mírně projímavé účinky.