Libušin pramen
Typ : Termální
Způsob jímání : Kašna
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Karlovarský pramen č.9 vyvěrá na Mlýnské kolonádě, která byla navržena architektem Josefem Zítkem. Byl objeven při její výstavbě ve sklepení pod výklenkem pro orchestr. Teplota pramene je 60°C a průtok 3,1 l/min. Pramen je celoročně volně přístupný.