Jindřichův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2000
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselku nalezneme v obci Radošov ve vykachlíkovaném suterénu staršího domku. Vytéká z železné trubky do zděné šachty, která je pokryta vysráženým železem. Chuťově není nijak výrazné, perlivá je jen slabě. Pojmenovaná je podle Heinricha Mattoniho.
Odkazy :

Přidat >>