Agnes
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2519
Způsob jímání : Výtoková trubka
O kyselce :
Kyselka pramení v údolí potoka pod obcí Hoštec. Stejně jako o dalších kyselkách v okolí Teplé, nacházíme první zmínku o prameni v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji pak ve svém soupisu zmiňuje Josef Balbín. Kyselka dříve vyvěrala přímo v korytě potoka v dutém kmeni. V roce 1991 byl v blízkosti pramene proveden vrt, který krátce sloužil ke stáčení a prodeji kyselky pod názvem Agnes. Kyselka se již déle nestáčí, ale jméno jí již zůstalo. Původní pramen byl stržen vrtem a zanikl. Dnes kyselka vytéká rourkou, která tvoří přepad vrtu, do zbytků původního dutého kmene. Výtok i odtoková rýha jsou typicky rezavě zabarvené a rezavé bahýnko nalezneme ještě daleko po proudu. Kyselka má opravdu vynikající chuť a je značně bublinkatá. Chuťově patří k nejlepším v celém okolí. O něco výše proti proudu potoka by podle průvodce měla vyvěrat další kyselka - Hoštecká - tu se mi ale najít nepodařilo a ani místní o ní nevědí. Přímo v korytě potoka je pak možné pozorovat několik tůněk s divokými vývěry rezavé vody a s úniky CO2.
Odkazy :

Přidat >>