Kristiánův pramen
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 1700
Způsob jímání : Kašna
O kyselce :
Pramen nalezneme v Lázních Libverda, kde vytéká z malé kašny, která je umístěna v pavilonku na lázeňské kolonádě. Léčivé prameny v místě dnešních lázní jsou známé již od středověku. Ze 17.století máme zmínky, že zdejší léčivou vodu hojně pili poutníci k nedalekému poutnímu kostelu v Hejnicích. Tehdy se pramenům říkalo Boží voda a mezi lidmi kolovaly četné legendy ohledně zázračného uzdravení. V období 30.leté války byla voda užívána vojáky generála Albrechta z Valdštejna, který byl majitelem Frýdlantského panství. Lázně samotné byly založeny až koncem 18.století majitelem panství hrabětem Christianem Phillipem Clam-Gallasem (je po něm pojmenován i jediný současný pramen). V průběhu 19.století zažívaly lázně rozkvět. K prameni Kristián přibylo na začátku století 6 nových pramenů - Marie, Vilemína, Josefa, Eduard, Bierbon a Hubert, které byly pojmenovány po členech Clam-Gallasovy rodiny. Z pramenů Marie a Kristián, později i z pramene Eduard, se kyselka pozdějí stáčela do lahví a exportovala na prodej. Během 1.světové byla dodávána vojsku. Plnírna fungovala až do roku 1952. Všechny přírodní prameny během let postupně zanikly a lázně jsou dnes zásobovány ze tří vrtů. Jediný přístupný Kristiánův pramen je zásobován z vrtu S-1a, který pochází z roku 1950 a je 113m hluboký. Voda z vrtů S-2a (hloubka 130m) a BJ-5 je využívána pouze k lázeňskému provozu, k vanovým koupelím a pitné kůře.