Otročínská kyselka
Typ : Železitá
Obsah CO2 : 2118
Způsob jímání : Dutý kmen
O kyselce :
Kyselka vyvěrá ve starém dutém kmeni v údolíčku potoka jižně od obce Otročín. Kyselka u Otročína je prvně zmíněna již v soupisu kyselek, který pořídili v roce 1609 premonstráti z nedalekého kláštera v Teplé. K roku 1679 ji ve svém soupisu zmiňuje též Josef Balbín. Problém je, že v okolí Otročína vyvěraly hned tři kyselky, takže není jasné, ke které se záznam vztahuje. Pod Otročínem dodnes vyvěrá dnešní Mlýnská kyselka. Nad Otročínem pak vyvěrala Dolní a Horní Otročínská kyselka. Horní kyselka je dnešní Otročínská. Dolní kyselka, která bývala blíže obci a byla tedy i více využívaná, již neexistuje. Je možné že vyvěrala v místě dnešního rybníka. Kyselka intenzivně bublá ve starém dutém kmeni s vyrytým letopočtem 1819 a monogramem MG. Pít se dá z otlučeného plechového hrnku, který je u pramene zavěšen. V roce 2008 bylo okolí kyselky upraveno. Byla zastřešena dřevěným altánkem, opraven byl můstek přes potok a bažinku, nachází se zde informační tabule a lavička, vše v krásné kyselkové barvě.
Odkazy :

Přidat >>